Biuro adwokackie specjalizujące się w prawie transportowym i spedycyjnym

Kanzlei FIEDLER HAASE
Home Adwokackie inkasso Nasze kompetencje Nasi Adwokaci Koszty Linki Impressyim
deutsch   polnisch

Nasze kompetencje, zakres działania


Działamy na terenie całych Niemiec dla niemieckich i zagranicznych przedsiębiorstw z branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej. Nadto doradzamy naszym klientom w szerokim zakresie, kontrolujemy i weryfikujemy lub też tworzymy umowy, reprezentujemy interesy naszych klientów w sprawach pozasądowych, jak również przed sądami na całym terenie Niemiec.

Nasi klienci upoważniają nas telefonicznie, faxem, drogą pocztową lub e-mailem (w tym pomocny jest formularz Klienta w następujących sprawach:

• przeprowadzanie procedury odzyskiwania należności z tytułu frachtu, spedycji lub magazynowania (tzw. inkasso w transporcie)

• dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi z tytułu odszkodowań za szkody towaru, następstw uszkodzenia towaru, jak również z tytułu strat majątkowych.

• dochodzenie praw do świadczeń należnych z tytułu umów ubezpieczeniowych dotyczących branży transportowej i logistycznej od towarzystw ubezpieczeniowych, względnie obrona przed nimi.

• dotyczących transportu, spedycji, magazynowania i logistyce podlegających wewnątrzniemieckiemu prawu zgodnie zustawami GüKG, GBZug, Kabotageverordnung, Handelsgesetzbuch-HGB, ADSp, VBGL, AGB Umzugstransport, AGB/BSK -Schwertransporte und Kranarbeiten, BinSchLV-Binnenschifffahrt, Logistik-AGB, GGBef, ATR

• podlegających przepisom prawa o ponadgranicznym transporcie lądowym (CMR)

• wewnątrzniemieckiego i ponadgranicznego frachtu lotniczego zgodnie z LuftVG, rozporządzeniem unijnym nr 2027/97 z dn.09.10.1997 o odpowiedzialności lotniczych przedsiębiorstw transportowych w razie wypadku, ustawą o bezpieczeństwie powietrznym, Konwencją Warszawską z późniejszymi zmianami i Porozumieniem Montrealskim.

• transportu multimodalnego –transport kontenerowy, FIATA

• wewnątrzniemieckiego i ponadgranicznego frachtu kolejowego zgodnie z EVO, COTIF, CIM, CIV, ogólnymi warunkami usług Railon Deutschland AG

• wewnątrzniemieckiego i ponadgranicznego frachtu śródlądowego zgodnie z przepisami BinSchG, CMNI, CLNI, Konwencji Reńskiej.

• celnych, jak: procedury celne, kodeks celny, procedury wwozowe i wywozowe, zajęcie celne,zabezpieczenie celne, Incoterms

• kontaktu lub przedstawicielstwa przed wszystkimi urzędami niemieckimi i jednostkami policyjnymi

• o wykroczenia i podlegających BAG, prawu o ładunkach niebezpiecznych, GGVSE, StVG, StVZO

• ogólnie dotyczących prawa pracy, przepisów o pracownikach wykwalifikowanych, o czasie pracy, czasie prowadzenia, z ustawy o czasie pracy

• doradztwa w zakresie ubezpieczeń spedytorów, przewoźników, magazynierów i logistyków, ubezpieczenia oc drogowego, ubezpieczenia oc przewoźnika, spedytora i magazyniera, ubezpieczenia oc przedsiębiorstwa, ubezpieczenia oc od zanieczyszczenia środowiska, ubezpieczenia oc i ac środka transportu

• przedstawicielstwa w postępowaniu upadłościowym

• pomagamy w nagłych przypadkach: kontrola policji, kontrola inspekcji BAG, wypadek i inne przypadki, jak: kradzież towaru w trakcie transportu, zniszczenie / uszkodzenie środka transportu, trudności w przekazaniu / odbiorze towaru.

Fon: (+49 331) 730 87 91
Fax: (+49 331) 730 87 92

e-mail:
kanzlei(at)fiedler-haase.de

formularz:
formularz Klienta


         
FIEDLER HAASE Rechtsanwälte      |     Jesteśmy zawsze dla Was!      |     Impressum     |     © 2017     |     login